MOSTAREZ a.s.

Nabízí dodávku stavebních a technologických objektů "na klíč"

Dodáváme, projektujeme, realizujeme, stavíme, montujeme a prodáváme dle certifikátu kvality ISO 9001/2 : 2000

 

 

Stavební objekty

Výstavba:

banky s technologií GARNY

hotely, kempingy, businness centra, sportovní centra, domy kultury, stadiony

?koly, učili?tě, internáty, domovy důchodců, nemocnice, léčebny, lázně, krematoria,

obytné budovy, polyfunkční domy, energeticky úsporné a pasivní domy,

leti?tě, silnice, mosty

chladící vě.e, čističky

Rekonstrukce:

?kol, nemocnic, obytných budov, vč. nadstaveb a vestaveb, mostů, .elezobetonových konstrukcí, opravy nosných .elezobetonových a ocelových konstrukcí s pomocí kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken typu KEVLAR,

petrochemických závodů

architektonických a historických  památek

 

 

Technologické objekty

Atomové elektrárny

Technologie zpracování ropy dodávka nového vybavení nebo  rekonstrukce

Technologie chemických závodů:

dodávka nových technologických celků nebo rekonstrukce  pro - petrochemii, výrobu amoniaku, močoviny, vodíku, kyslíku, fenolu, kyselin, biotechnologie a farmaceutickou výrobu

dodávka technologických celků pro výrobu pneumatik a regeneraci pry.e

 

 

Zemědělství a zpracování zemědělských produktů

Dodávka a montá. zemědělské techniky,

 Technologie  na výrobu mléka, sýrů, a mléčných výrobků

Technologie pro pivovary, pekárny, mlýny, cukrovary, výrobu ?krobu,

 

 

Ekologie

Čističky vod, spalovny komunálního odpadu, čističky vzduchu

zálo.ní zdroje elektrické energie, fotovoltaické systémy,

tepelná čerpadla, plynové kotelny

 

 

Obchodní a zprostředkovatelská činnost

turistika, zprostředkování zaměstnání pro cizince,

 

 

 

MOSTAREZ a.s.

Предлагает строительные и технологические объекты к поставке Ťпод ключť

Создаем, проектируем, производим, строим, монтируем и продаем в сертифицированной системе качества ISO 9001/2 : 2000

 

Строительство:

Банков с технологией GARNY, гостиниц, кемпингов, бизнес-центров, спортцентров, домов културы, стадионов, аквапарков, школ, училиш, интернатов, домов для сениоров, больниц, профилакториев, курортов, жилых домов и микрорайонов, многофункциональных домов, коттеджных посолков, энергетически пасивных домов, (энергосберегающих), аэропортов, автодорог, мостов, градирен, праченых, объектов

в сейсмических зонах по технологии GERB, экспериментальные строительные системи для повышения несущих способностей железобетонных и металических конструкций, с помощю углеродистых композитов типа КЕВЛАР и иние

 

Реконструкция:

Школ, больниц, жилых домов, Ťхрущевокť, подкровельных просторов (мансардное строительство), мостов, железобетонных конструкций, коммуникационных сетей,

 нефтехимических заводов и комбинатов,  памятников архитектуры

Технологические объекты

Строительство и реконструкция Атомных Электро Станций

Технология переработки нефти:

 Поставка нового оборудования или реконструкция старых мошностей

Технология химических заводов:

Поставка новых технологических линий или реконструкция линий по производству амниака, карбомида, водорода, кислорода, фенола, биоэтанола, кислот, и т.д.

Поставка технологических линий для производства автошин и регенерации авторезины

 Биотехнологии и фармацевтическое производство

Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции

Поставка и монтаж сельскохозяйственной техники, элеваторов, семян, генетического фонда, линий и цехов по производству кормов, пельменей, макаронных изделий, вареников, оборудование пивзаводов, пекарень, мельниц, винокуренных, сахарных и крахмальных заводов, масоперерабатывающих заводов с производством колбасных изделий, молокоперерабатывающих заводов с производством твердых и мягких сыров, йогуртов, паштетов, сухого молока, мороженого и т.д.

Экология

 Очистные сооружения для воды,  мусорозжигадельные заводы, экологически бережные материалы, воздухоочистка серосодержащих газов и дима

Нетрадиционные и запасные источники электроэнергии, фотоволтаика, тепельные насосы, газовые турбины для производства электроенергии и тепла,

Торговая и посредническая деятельность

Туристический бизнес в Чешской Республике, лечение в Чешских курортах, посредническая деятельность для студентов которые планируют учится на ВУЗах в Чехии,  посредническая деятельность при  обеспечении труда в Чехии,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture

CHEPOS
ХЕПОС

1964
Picture

MOSTAREZ sro
МОСТАРЕЗ ООО

1991
Picture

MOSTAREZ s.a. Switzerland

1992
Picture

MOSTAREZ a.s.
МОСТАРЕЗ а.о. / МОСТАРЕЗ Россия

1993
Picture

2018